top of page
Konferans

Bildiri Temaları

A) Doğal Afetler ve Afet Yönetimi

 • Orman Yangınları

 • Pandemi

 • Depremler

 • Su Baskınları ve Taşkınlar

 • Kuraklık ve Çölleşme

C) Robotik ve Yapay Zekâ

 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi

 • Bilgisayar-Bilgisayar Etkileşimi

 • Mekatronik/Sibernetik

 • Makine Öğrenmesi

 • Sensör Teknolojileri

E) Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 • Akıllı Kentler, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Akıllı Yerleşkeler,

 • Yenilenebilir Enerji Teknolojileri,

 • Enerji Kaynakları ve Teknolojileri,

 • Enerji Depolama ve Batarya Teknolojileri,

 • Sıfır Atık, Atıkların Değerlendirilmesi, Atıklardan Enerji Üretimi

B) Moleküler ve Hücresel Mühendislik

 • Nanoteknoloji ile İlaç Taşınım ve Hedefleme

 • Biyomalzeme Üretimi

 • Nanoteknoloji Temelli Almaç, Analiz ve Görüntüleme Sistemleri

 • Nano Optik ve Elektronik

D) Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

 • Biyobenzetim

 • Kompozit Malzeme Üretimi

 • Metalurji

 • Yapı Malzemeleri Üretimi

 • Süper İletkenler

F) Çevre Yönetimi Teknolojileri

 • İklimlendirme teknolojileri

 • Tarım teknolojileri

 • Su ürünleri teknolojisi

 • Gıda Teknolojileri

bottom of page