top of page
IMG-20230517-WA0140.jpg

Fen Liseleri Öğrenci Kongresi

III. Antalya Genç Fikirler Fen Liseleri Öğrenci Kongresi Çalışmaları Başladı

"Doğal afetler ve afet yönetimi"

Antalya ilinde bulunan 11 fen lisesinin öğrencilerinin katılımıyla 2022 yılında 1.si düzenlendi, 2023 yılında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Antalya TOBB Fen Lisesi, Aksu Fen Lisesi ile Antalya Bilim Üniversitesi işbirliğinde, II. Antalya Genç Fikirler Öğrenci Kongresi organize edildi. Bu yıl Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Teknokent, Antalya İl AFAD Müdürlüğü ortaklığında III. Antalya Genç Fikirler Fen Liseleri Öğrenci Kongresi doğal afetler ve afet yönetimi temasıyla düzenlenecektir.

Antalya ilinde bulunan fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin;

 • a) Bilimsel çalışmalarının paylaşılması, bilimsel platformlarda sunumu ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,

 • b) Bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara altyapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

 • c) Bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya getirilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturulması,

 • d) Bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,

 • e) Bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,

 • f) İletişim ve etkileşimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Geçen 2 yılda 5 farklı kategoride bildiriler hazırlanmıştır.

 1. Moleküler ve Hücresel Mühendislik

 2. Robotik ve Yapay Zekâ

 3. Malzeme Bilimi ve Teknolojileri

 4. Sürdürülebilir ve Yenilenebilir Enerji

 5. Çevre Yönetimi Teknolojileri

II. Genç Fikirler Öğrenci Kongresi çalışmaları kapsamında;

Mart ayında 6 Fen lisesinde yüz yüze, 5 fen lisesinde de çevrimiçi olacak şekilde Antalya Bilim Üniversitesi akademisyenleri tarafından Bildiri Hazırlama ve Sunum Teknikleri eğitimleri verilmiştir.

Bu eğitimlere 530 öğrenci ve 47 danışman öğretmen katılmıştır.

Öğrenciler 5 farklı kategoride toplam 137 makale özeti hazırlanmış, bu özetler Antalya Bilim Üniversitesi Bilim Kurulunca değerlendirilmiş ve 60 makalenin tam metinlerinin incelenmesine karar verilmiştir.

110 öğrenci bildiri tam metni hazırlama sürecinde aktif çalışmış, 39 öğretmenimiz danışman olarak çalışmalara destek vermiştir. Çalışmaların 21’inin sözlü sunum, 39’unun poster sunum şeklinde sergilenmesine karar verilmiştir.

17 Mayıs sabah 09.30’da başlayan Kongrede 4 oturumda 21 sözlü sunum gerçekleştirilmiş, ayrıca sergi alanı kurularak 39 poster sunum sergilenmiştir. Kongre Bildiri Özetleri Kitapçığı basılmış, ayrıca dijital ortamda erişime açılmıştır.

Kongre bittikten sonra Süreç değerlendirme formu öğrenci, danışman öğretmen ve düzenleme kuruluyla paylaşılmış ve geri bildirimler alınmıştır.

Bu tecrübeler ışığında III. Antalya Genç Fikirler Fen Liseleri Öğrenci Kongresi çalışmaları başlatılmıştır.

Düzenleme Kurulu

Adsız tasarım.png
Antalya AFAD
logo il mem 2048x2048.png
Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
logo ayzofl 2048x2048.png
Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
logo akdeniz 2048x2048.png
Akdeniz Üniversitesi
logo teknokent 2048x2048.png
Antalya Teknokent
bottom of page